AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV) - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“ (dále jen „my“, „naše“, „nás“, “AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)”, “https://www.ab-forum.info”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra běží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: https://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „AB-FÓRUM - Satelitné fórum (Satelity, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV)“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.